Ilustrace

Ilustrace je důležitou součástí vizuální komunikace. Obraz dodává emotivitu, je schopen tvarovat styl a ovlivňovat vizuální prezentaci značky.
V hlavním konceptu často hraje roli určitá postava, která je firemní hrdinou nebo firemní tváří. Atraktivita produktu, zboží, značky je určena exkluzivní vysoce kvalitní vizuální ilustrací
Je důležité, aby ilustrace vyjadřovala správnou náladu a pracovala na propagaci značky, zboží, služby. Proto k vývoji ilustrací přistupujeme se vší pečlivostí.
Vývoj ilustrace – to je:
• orientace na jasně definovanou cílovou skupinu
• absolutní jedinečnost s převodem práv
• vznik a udržení pozitivní zkušenosti zákazníků
• upevnění loajálního přístupu cílové skupiny k produktu
Jak se tvoří cena ilustrace a co ji ovlivňuje
• detailizace — rozptyl ve stylu, může být použita řemeslná práce až fotorealismus;
• vývoj firemního hrdiny nebo skupiny produktů;
• práce ve zvoleném stylu, počet variant ilustrace.
Etapy vývoje ilustrace:
1. Definice cílů a úkolů, vytvoření seznamu přání a požadavků objednatele ilustrace pro odpovědného specialistu. Vždy se vyjasňují podrobnosti, tvoří technické specifikace s vypracováním každé položky
2. Hledáme vhodný styl, konzultujeme se zákazníkem
3. Poskytujeme náčrtky. Klient definuje rozvržení. Dokončení finální verze obrázku nebo série ilustrací
Co si objednat spolu s vývojem ilustrace
Jedinečnost značky není určena pouze vizuálním obrazem. Chcete-li zvýšit účinnost identifikace značky, musíte aplikovat:
• Dodatečné pojmenování určitých produktů. Lze je rozdělit do skupin podle: funkce, ceny, konceptu, cílové skupiny;
• Konstruktivní branding, vývoj jedinečných tvarů jak pro celý balíček, tak o samostatně pro etiketu.
Jaké styly ilustrací se vyvíjí nejvíce? Obrázky nejsou omezeny stylistickými omezeními, záleží na úkolu, směru a specifikách zboží:
• Realismus. Tento styl kombinuje naturalismus a malebnost
• Vektorová grafika – jasné a stručné obrázky, které neztrácejí kvalitu při jejich zvětšení
• Kreslený styl, často užívaný pro dětské výrobky
• Akvarel – jednotlivě lze použít k vytvoření nálady, určitého emočního konceptu, například něčeho velmi něžného
• Náčrtky – kresby tužkou, výborně propracované;
• Rytina – solidnost, historická minulost, vážnost značky
Oblast užití ilustrací:
Firemní hrdiny; Logo společnosti; Jakákoli reklama; Tvorba storyboardů
Můžete si objednat ilustraci obalů a štítků v Prague Design Studio, budeme se taky podílet i na přípravě materiálů pro tisk a výrobě prvního běhu tisku.

Objednávka