kurzy

Design v cizině v ruském jazyce. Krátkodobé intenzivní letní kurzy pro dospělé v Evropě od Design Studio v Praze.
PROBÍHÁ NÁBOR LÉTO 2020

  • Grafický design a základy UI: grafický software, návrhové inženýrství, teorie vizuální kultury, tvorba písma, typografie, počítačová grafika, ilustrace v designu, základy navrhování rozhraní a jejich prvků, portfolio a vývoj projektů
  • Počítačová ilustrace (reklamní ilustrace): obsah moderní ilustrace, výtvarné umění, kompozice, tvar, barva, typografie a plakáty, komiks, postava, grafický software a kreslící nástroje, stylizace, vizuální metafora, portfolio, vývoj projektů, marketing v ilustraci.
  • Motion design – animace: softwarové balíčky, moderní obsah, technologie Motion, speciální efekty, scénář, storyboard, pohyb a mechanika těla, stylizace, 3D

V Evropě začali studovat design velmi dávno, ale v zemích bývalého SNS se kvalitní designové studium teprve objevuje. Proto zahraniční designové školy a kurzy poskytují v této sféře kvalitnější vzdělání. Studijní látka, která odráží světové trendy, zaručí výsledek, který ve své zemi nedosáhnete. Vzdělávání dospělých na kurzech v Evropě pro takové profese, jako je design, ilustrátor atd. se stává stále populárnější a žádanější mezi studenty z rusky mluvících zemí.
Nabízíme letní intenzivní kurzy 2, 3 týdny v Praze nebo na nejbližším předměstí. Studium je v ruském jazyce. Výuka probíhá každý den po dobu 5 až 6 hodin, v závislosti na programu, a 2 hodin pro individuální zpracování grafiky pod dohledem učitele. Maximálně zastoupena je praktická část, tedy vlastní práce s grafickým softwarem, a rozvíjení dovedností v oblasti rozvoje projektů.
Za dobu školení studenti zpracovávají své profesní portfolio – je to povinná podmínka pro získání certifikace. Portfolio je vizitkou designéra, kde je vidět styl, kreativita, úroveň přípravy, zájmy, profesionalita.
Učitele kurzu jsou pouze aktivní evropské designéři.
Diplom: Certifikát od Českého školícího centra o absolvování kurzu, počtu hodin a získaných dovednostech.
Programy se skládají z přednášek – metodické části a praktické části, bude i master class, a také obdrží seznam doporučené literatury a přístup do online knihovny.

Chcete-li se přihlásit do kurzu, je třeba podat přihlášku s uvedením úrovně Vaších znalostí. Rádi Vám pomůžeme se studiem grafického designu, ilustrace, animace, pomůžeme Vám zvýšit Vaší úroveň a zpracovat portfolio.

 

 

Objednávka