VÝVOJ FIREMNÍHO STYLU FARMÁŘSKÝ MED

Home Projekty VÝVOJ FIREMNÍHO STYLU FARMÁŘSKÝ MED

VÝVOJ FIREMNÍHO STYLU FARMÁŘSKÝ MED

Honung je malá rodinná včelařská farma, která se nachází v ekologicky čistém koutě Švédska. Tradiční pro tento region technologie včelaření a účta k přírodě umožňují vyrábět med nejvyšší kvality.
Úkolem designového studia bylo vytvořit logo a firemní styl pro farmu, kde hlavními priority jsou:

  •  tradiční technologie výroby
  •  čistota a ekologičnost
  •  svědomité využívání přírodních zdrojů
  • Kulturní charakteristika regionu

Firemní styl společnosti HONUNG musí vyjadřovat všechny tyto vlastnosti produktu, při vytváření vizuálního stylu přihlížíme k rodinným hodnotám, kulturním zvláštnostem regionu a ekologičnosti.

Pro logo jsme vyvinuli jedinečný styl písma, který je groteskou klasických proporcí. Dekorativní rysy písma nám připomínají období severoevropské gotiky a manufakturní výrobu zboží.

V obrazové části je heraldická včela, stylizovaná v duchu moderního minimalizmu. Toto rozhodnutí odráží respekt zákazníka vůči jeho hlavním pracovníkům – medonosným včelám.

Jako dekorativní prvky jsou užity medové květy, stylizované ve skandinávském stylu.
Při navrhování etikety bylo rozhodnuto použít průhlednou texturu jako vizuální metaforu pro čistotu a celistvost výrobku. 

Cena   firemní identita od 6 899 Kč (včetně DPH a poplatků). Výsledná cena závisí na složitosti úkolu a velikosti projektu.

0 225
Рейтинг: 3.3/5 - 3 голосов

Comments

Добавить комментарий

Objednávka